Tornádo a zkušenosti z kybernetické bezpečnosti

Vydáno: 20. 9. 2021   |   Kategorie: Aktuality>Alphaserver

Každý v České republice ví, že 24.6.2021 se prohnalo částí Jihomoravského kraje tornádo, které způsobilo velké ztráty jak na majetku, tak bohužel i na životech šesti osob. Tamní obyvatelé se budou z této tragické události finančně i psychicky dostávat ještě dlouho. 

My se v tomto článku však chceme zaměřit na jiný pohled této nešťastné události a přiblížit vám, jaký vliv může mít taková událost jako je tornádo na kybernetickou bezpečnost a co dobrého může našemu oboru přinést. 

Jak možná víte, naše společnost do 12 hodin od události oslovila všechny zákazníky a společnosti, se kterými spolupracujeme, a nabídla jim bezplatnou pomoc v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti. Co nás k tomuto kroku vedlo, se můžete dočíst v našem článku Bezplatná pomoc v oblasti zasažené tornádem

Žádná z oslovených společností naštěstí naši pomoc nepotřebovala a všichni naši klienti zvládli situaci vlastními silami. Přesto jsme s nimi byli v pravidelném kontaktu a přibližně po měsíci a po stabilizaci situace jsme s každým z nich uspořádali setkání, při kterém jsme provedli vyhodnocení celé situace. 

Analýza podobných událostí je dle našeho názoru kriticky důležitá. Bez včasného podchycení a zaznamenání nedostatků i chyb, nikdy nemůže dojít k ponaučení se a aplikaci nápravných opatření tak, aby se podobná situace neopakovala. A pokud by se náhodou zopakovala, tak aby došlo k minimalizování následků.  

Při společné schůzce jsme diskutovali zejména: 

 • BCM, RD plány – zda je organizace měly a jak se jim osvědčily při skutečné krizové situaci.  
 • Reakční doba – za jak dlouho se podařilo svolat krizový tým, či alespoň odpovědné osoby a začít pracovat na nápravných opatřeních. 
 • Komunikace – jakým způsobem komunikovaly, ať už uvnitř firmy, tak směrem k zákazníkům svých služeb. Byla tato komunikace efektivní?
 • Chyby – jaké chyby ve svých BCM, DR plánech či postupech identifikovaly. 
 • Ponaučení – jaké ponaučení si odnesly z dané situace? Co by udělali jinak? 

Tato schůzka byla prospěšná pro obě strany. Naši konzultanti si mohli i na této situaci ověřit, že principy, postupy a procesy, které aplikujeme u našich zákazníků jsou funkční a správné.  

Dotčené organizace byly nadšené, že jsme s nimi udělali analýzu daného incidentu. Na oplátku za získané informace jsme pro ně vypracovali krátký report o incidentu a doporučených nápravných opatřeních.

Pokud jste se v minulosti také stali obětí podobně krizové situace a chcete s námi své zážitky sdílet, nebo by vás zajímalo, co jsme se dozvěděli o BCM a DR z Jihomoravského kraje, neváhejte nás kontaktovat na info@alphaserver.cz. Rádi s vámi bezplatně prodiskutujeme vaši situaci a možná zlepšení.Zeptejte se nás

nebo poptejte bezplatnou konzultaci

  Jméno a příjmení
  E-mail
  Telefon
  Předmět
  Vaše zpráva
  Aktuality můžete sledovat na sociálních sítích socialni-sit socialni-sit socialni-sit socialni-sit

  Copyright © 2018. Všechna práva vyhrazena.